Pokyny a rady

Vítáme Vás na chatě pod Filipkou a přejeme příjemný odpočinek a pobyt! Jste ubytováni v soukromém objektu a je nutno dodržovat pravidla související s provozem. Chalupa je hojně navštěvována a proto buďte ohleduplní k vybavení a věcem kolem Vás!

Hovoříme – v polštině, v češtině, angličtině.

Chata se nachází v blízkosti dalších obydlí, proto Vás žádáme o dodržování nočního klidu.

Parkování je možno přímo nad chatou vhodné pro auta s pohonem všech kol. Pokud nemáte auto s pohonem všech kol je možno parkovat cca 70 metru od chaty. Nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo osoby, jimž byly svěřeny do péče.

Vybavení chalupy

KUCHYŃ: plně vybavená v které se nachází myčka, sporák, trouba, kávovar, kuchyňský robot, mixér,

KOUPELNA: sprchovací kout, vanička pro nejmenší

ČISTÉ LŮŽKOVINY A RUČNÍKY.

OBÝVACÍ POKOJ: TV s pozemním příjmem, DVD přehrávač se spoustou filmů.

DESKOVÉ HRY, FOTBÁLEK, ŠIPKY, PÍSKOVIŠTĚ, HRAČKY PRO DĚTI.

PŘEZUVKY: nutno se přezouvat – prosím, vezměte si sebou vhodnou domácí obuv na přezutí.

VENKOVNÍ ALTÁN: Venkovní kuchyně, posezení, plynový gril.

SAUNA: plnohodnotná finská sauna k odpočinku.

VÍŘIVKA

V celém ubytovacím zařízení je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ,  zákaz rozdělávání otevřeného ohně (mimo krb). Zákaz odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu a mimo místa k tomu určená. Zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek. V okolí chaty je přísný zákaz rozdělávání ohně ke grilování využijte plynový gril.

PROSÍM, UPOZORNĚTE NA ODHALENÉ ŠKODY A RŮZNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OBJEKTU A JINÉ PORUCHY BEZPROSTŘEDNĚ PO ZJIŠTĚNÍ. Ne vždy, se nám nepodaří závadu odhalit po předchozím pobytu.

ÚKLID CHALUPY: Při příjezdu na pobyt přebíráte chalupu uklizenou. Proveďte kontrolu, zdali je tomu tak. V opačném případě nahlaste nesrovnalosti nebo škody na objektu. Před odjezdem odevzdejte objekt stejný, jako při příjezdu. Svlečené lůžkoviny připravené na hromádce, přikrývka a polštáře na původním místě. Přemístíte-li nábytek nebo postele, na konci pobytu vše vraťte na stejné místo.

ODPADY: Žádáme, Vás o třídění odpadu do popelnice na komunální odpad do barevných tašek na odpad. Plasty dávejte do plastových pytlů a sklo do tašek.

UKONČENÍ POBYTU: Jelikož krátce po Vašem odjezdu přijedou další hosté, připravte prosím, vše k předání na dohodnutý čas. Váš organizátor předá uklizený, čistý objekt a nahlásí případné škody na chalupě či zařízení. Bude-li objekt zjevně neuklizený a najdeme nenahlášené či utajené škody, budou Vám tyto odečteny z kauce, jak je výše uvedeno. Bude-li chalupa předána v pořádku, vrátíme kauci po odečtení energií.

DŮLEŽITÉ: Pronajali jsme Vám objekt, ale nejsme zodpovědní za Vaše chování a jednání s okolí.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

  • Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
  • Majetek hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek. Proto vždy zamykejte hlavní vchod a uzavírejte okna při opuštění chaty.
  • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
  • Provozovatel chaty učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Veškeré vybavení lze využít pouze a jen na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali děti bez dozoru.

Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání: 112

První pomoc: 155

Hasiči: 150

Policie: 158

Majitel chaty: +420 776 230 963, +420 608 731 259, +420 776 141 674