Ustroń

Ustroń – 44,5 km autem lázeňské město. Moderní Ustroň je známa především jako turistická lokalita a lázně. Formální lázeňský status byl obci udělen Slezským zemským sněmem v Opavě v roce 1882. Mezi lety 1967 až 1990 vznikl ve čtvrti Zawodzie (Závodí, pravobřežní část města na svazích Rovnice) komplex šestnácti lázeňských budov přezdívaných kvůli svému charakteristickému trojúhelníkovitému tvaru pyramidy. Ve čtvrti Jaszowiec se nachází i lyžařské středisko. Za zdravím a odpočinkem míří do Ustroně především obyvatelé průmyslových oblastí Slezského vojvodství, k nejznámějším patřil komunistický vůdce Edward Gierek, který na chatě v Ustroni strávil svá poslední léta.Czantoria,lanovka + výstup z města USTROŇ-Polsko