Skalka

Je nejvýchodnější vrchol Moravskoslezských Beskyd. Na vrcholu je turistická chata KČT a západně nedaleko je lyžařský areál Severka – Velký Polom. Pod vrcholem vede žlutá značka z Bocanovic. Značka se napojuje na červenou hřebenovou značku, u napojení je chata Skalka, která byla postavena v roce 1928 ve výšce 910 m n. m. německým spolkem Beskidenverein, sektion Teschen. Po válce přešla do rukou Klubu československých turistů. Při normalizačních procesech chata vystřídala několik různých majitelů. V roce 1991 získal chatu v restituci od posledního majitele ÚV ČSTV Klub českých turistů, avšak ve velmi špatném stavu. Byl vypracován projekt na její rekonstrukci, který počítal s částkou 7 milionů korun. KČT s takovými finančními prostředky nedisponoval a chtěl chatu prodat. S tímto rozhodnutím nesouhlasil KČT oblast Beskydy a požádal o převedení chaty pod svou správu. Od r. 1994 probíhala na chatě rozsáhlá rekonstrukce svépomocí. 14 dní před zahájením provozu dne 7. 1. 1998 chata do základů vyhořela. Díky obětavosti turistů – zejména brigádnickou činností a finančními dary – stojí nová a je opět v provozu.