Hrčava

Hrčava – 29 km autem je obec velice svébytná a suverénní. Svědčí o tom i to, že jako první obec na Jablunkovsku se může od 12. dubna 1995 pyšnit obecními symboly – znakem i praporem obce, které jí byly uděleny parlamentem České republiky. V České republice patří jistě k nejmenším obcím, které se mohou těmito znaky suverenity obce pyšnit. A vzhledem k tomu, že Hrčava jako samostatná obec vznikla teprve 6. října 1927, patří určitě k nejmladším obcím republiky a jistě i k nejmladším obcím ČR s obecními symboly.
Zhruba 1,5 km od obce se nalézá trojmezí Polska, Česka a Slovenska. V okolí si už před rokem 1989 zakoupilo pozemky mnoho chatařů. Hrčava je spojena lesní pěšinou se slovenskou obcí Čierne. 1,5 km severně od Hrčavy leží Komorovský Grúň, osada o několika domech, kterou s Hrčavou spojuje cesta. Tato cesta je do poloviny své délky také hranicí Polska a Česka trojmezí nejvýchodnější bod republiky